samairan
05 آبان 1401 - 22:20

پارلمان عراق به ۲۱ وزیر پیشنهادی السودانی رأی اعتماد داد + اسامی

پارلمان عراق امروز با ۲۵۳ نفر تشکیل جلسه داد و به تمام وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر جدید رای اعتماد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان عراق امروز تحت تدابیر شدید امنیتی با ۲۵۳ نفر تشکیل جلسه داد و به تمام وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر جدید رای اعتماد داد. خبرگزاری مهراسامی وزرای پیشنهادی دولت محمد شیاع السودانی که از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفتند، به شرح ذیل است: ١-وزیر امور خارجه: فؤاد حسین ١-وزیر امور خارجه: فؤاد حسین٢-وزیر نفت: حیان عبدالغنی ٢-وزیر نفت: حیان عبدالغنی٣-وزیر برنامه ریزی: محمد تمیم ٣-وزیر برنامه ریزی: محمد تمیم٤-وزیر دارایی: طیف سامی ٤-وزیر دارایی: طیف سامی٥-وزیر دفاع: ثابت محمد ٥-وزیر دفاع: ثابت محمد٦-وزیر کشور: عبدالامیر الشمری ٦-وزیر کشور: عبدالامیر الشمری٧-وزیر بهداشت: صالح مهدی ٧-وزیر بهداشت: صالح مهدی٨-وزیر مهاجرت: ایفان فائق ٨-وزیر مهاجرت: ایفان فائق٩-وزیر حمل و نقل: رزاق محیبس ٩-وزیر حمل و نقل: رزاق محیبس١٠-وزیر منابع آبی: عون ذیاب ١٠-وزیر منابع آبی: عون ذیاب١١-وزیر کار: احمد الاسدی ١١-وزیر کار: احمد الاسدی١٢-وزیر جوانان: احمد المبرقع ١٢-وزیر جوانان: احمد المبرقع١٣-وزیر آموزش و پرورش: ابراهیم نامس ١٣-وزیر آموزش و پرورش: ابراهیم نامس١٤-وزیر تجارت: اثیر داود سلمان ١٤-وزیر تجارت: اثیر داود سلمان١٥-وزیر دادگستری: خالد شوانی ١٥-وزیر دادگستری: خالد شوانی١٦-وزیر برق: زیاد علی فاضل ١٦-وزیر برق: زیاد علی فاضل١٧-وزیر ارتباطات: هیام عبود ١٧-وزیر ارتباطات: هیام عبود١٨-وزیر کشاورزی: عباس جبر ١٨-وزیر کشاورزی: عباس جبر١٩-وزیر آموزش عالی: نعیم العبودی ١٩-وزیر آموزش عالی: نعیم العبودی٢٠-وزیر صنایع: خالد بتال نجم ٢٠-وزیر صنایع: خالد بتال نجم٢١-وزیر فرهنگ: احمد فکاک احمد ٢١-وزیر فرهنگ: احمد فکاک احمدورود رئیس‌جمهور به صحن پارلمان ورود رئیس‌جمهور به صحن پارلماندر حال تکمیل...
منبع: مهر
شناسه خبر: 807139