samairan
06 شهریور 1401 - 17:38

رایزنی برهم صالح و مصطفی الکاظمی درباره تحولات سیاسی عراق

نخست وزیر و رئیس جمهور عراق بر اهمیت گفتگوی جدی و تاثیرگذار برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، برهم صالح رئیس جمهور عراق و مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور در کاخ السلام در بغداد با یکدیگر دیدار کردند. خبرگزاری مهرطرفین در این دیدار، بحران سیاسی کنونی این کشور و پیامدهای آن را بررسی کردند و بر اهمیت گفتگوی جدی و تاثیرگذار به منظور دستیابی به راه حلی برای بحران عراق در سایه شرایط حساسی این کشور، تاکید کردند. رئیس جمهور و نخست وزیر عراق بر ضرورت تقویت جبهه داخلی و در پیش گرفتن رویکردهایی که در خدمت منافع عالی ملی و خارج کردن این کشور از بحران کنونی باشد، تاکید کردند. طرفین تاکید کردند که تقویت جبهه داخلی منجر به برون رفت از چالش های سیاسی و اقتصادی و تثبیت امنیت و آرامش داخلی و اجتماعی در این کشور می شود.
منبع: مهر
شناسه خبر: 674309